PERSONLIG UDVIKLING OG HELING

Udfordringer og negative følelser rummer altid en invitation

til forståelse, heling og udvikling.

Afklarende samtaler om personlige udfordringer

Der hører både positive og negative følelser med til livet nøjagtig ligesom døgnet består af dag og nat. Besværlige følelser og tilstande som f.eks. frygt, sorg, uro, usikkerhed og tvivl er derfor ikke ”forkerte” og som regel ikke behandlingskrævende. De hører med til livet, og vi kan med fordel betragte dem som invitationer eller nøgler til at forstå noget vigtigt omkring os selv – forståelse, som vi har brug for på vores vej videre.

Jesper Sloth
Psykoterapeut MPF & Master i Ledelse og Samarbejde (KU)

INDIVIDUELLE SAMTALER

Personlig udvikling - Jesper Sloth Psykoterapi

PARSAMTALER

Personlig udvikling - Jesper Sloth Psykoterapi

FOREDRAG

Personlig udvikling - Jesper Sloth Psykoterapi