PARSAMTALER

Udvikling både for parret og den enkelte.

Når man søger samtaler som par, viser det sig stort set altid, at udover det, der er behov for at håndtere her og nu, så er tiden inde til at forandre nogle vigtige gamle handlemønstre, parterne hver for sig har med sig. Det skyldes, at det især er i parrelationen vores gamle handlemønstre bringes i spil. På den måde indebærer parsamtaler udvikling både for parret og for den enkelte.

Ofte er vi i parsamtalerne fire personer tilstede: Parret, en kvindelig kollega til mig og jeg selv. Det bidrager erfaringsmæssigt til både balance og dynamik. I et rum præget af lytten og nærvær opdager vi nye sammenhænge, og parterne opnår nye erkendelser og udvikler nye muligheder.