STRESSHÅNDTERING

Stress håndteres virkningsfuldt ved anvendelse af en helhedsorienteret tilgang.

Stress bliver ofte omtalt på måder, der leder tanken hen på sygdom. Det hedder sig, at man ”er stress ramt”, og at man skal ”helbredes for stress”.  Det er ikke helt forkert – men heller ikke helt rigtigt. I virkelighedens verden kan stressreaktioner hverken forstås eller håndteres fyldestgørende uden en mere helhedsorienteret indfaldsvinkel.

Der er altid flere forskellige faktorer involveret i forbindelse med stress. En virkningsfuld stresshåndtering, som både afhjælper her og nu, og samtidigt effektivt forebygger yderligere stress, må nødvendigvis indebære en omhyggelig afdækning af de individuelle og organisationsmæssige faktorer, som stressreaktionerne udspringer af.

Og så er der faktisk stressreaktioner, der ikke kan undgås, fordi de er naturligt forbundet med noget så positivt som udvikling! Når et gammelt handlemønster ikke længere fungerer, fordi man billedlig talt er ved at vokse fra det, kan det virke stressende, indtil man – evt. via coaching – ser sammenhængen og dermed får mulighed for at tage imod den udvikling, som er i gang fremfor at kæmpe imod den. Her er stress i mange tilfælde en integreret del af den positive forandring, som er undervejs.

Mange stressreaktioner kan heldigvis forebygges. Både individuelt og i teams er det min erfaring, at praksisnær træning af adgangen til og balancen imellem intellekt, følelser og intuition er noget af det mest virkningsfulde, man kan gøre, til at forebygge stress. Det skyldes, at en sådan træning bl.a. afstedkommer en markant øget evne til at mærke selv helt tidlige signaler på, at noget kan udvikle sig til stress. På team- og organisations niveau er der stort set altid vigtig forebyggende læring at hente, når en eller flere medarbejdere reagerer med stress. Eksempelvis kan det give anledning til ændringer af visse procedurer og i mange tilfælde åbne for en ny opmærksomhed på relationer og organisationskultur.