KORT OM TILGANGEN

Sammenhæng, klarhed og ro.

Følelser og tilstande som f.eks. tristhed, bekymring, uro, tvivl og manglende selvfølelse hører med til livet, fuldstændig ligesom følelser som glæde, stolthed og lykke. At negative følelser opstår og til tider kan være med os i længere tid, er hverken ”forkert” eller udtryk for sygdom men tværtimod funktionelt. Negative følelser kan sammenlignes med motorlampen på instrumentbrættet i en bil. Ligesom den lysende lampe i bilen inviterer os til opmærksomhed på motorfunktionen, kan negative følelser betragtes som invitationer til at kigge efter ubalancer i vores liv og i os selv.

Intet kan forstås klart og præcist, uden det ses i den sammenhæng, det hører til i – det gælder også følelsesmæssige tilstande.

I samarbejdet med mennesker om forståelsen og håndteringen af deres udfordringer er det min opgave at sørge for, at vi sammen får skabt ”et rum” præget af tillid, respekt, nærvær og nysgerrighed. I det ”rum” finder vi svar på vigtige spørgsmål, afdækker sammenhæng i det tilsyneladende løsrevne og uforståelige, forvandler forvirring skridtvis til klarhed, og du finder øget ro.

Min funktion skifter undervejs i et samtaleforløb og i løbet af den enkelte samtale mellem roller som bl.a. guide, mentor, rådgiver, inspirator og stifinder. Men det, som grundlæggende gør de forskellige roller virkningsfulde er, at de har afsæt i, at jeg lytter samt i at vi får skabt det omtalte tillidsfulde rum.