KURSER

Inspiration, undervisning og træning.

AKTUELT:

Personligt Lederskab
Introducerende kursus

Personligt lederskab handler om evnerne til frit at kommunikere og træffe beslutninger på en måde, som på én gang er i overensstemmelse med den, du er, det, du står for og den sammenhæng, du befinder dig i.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger!

Lær at lytte i dybden!

At lytte på en måde, som på én gang afstedkommer, at du bliver klogere på den anden, og at den anden samtidig oplever sig hørt, udgør en vigtig del af personligt lederskab og kræver både opmærksomhed og øvelse.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger.

Tilbageblik
– en nøgle til læring og udvikling i organisationer.

På kurset arbejder vi med tilbageblik som et ledelsesmæssigt værktøj. Vi ser på hvad det er, hvad det kan, og hvad det kræver af os.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger!

Workshop: Personligt Lederskab

Personligt lederskab handler om evnerne til frit at kommunikere og træffe beslutninger på en måde, som på én gang er i overensstemmelse med den, du er, det, du står for og den sammenhæng, du befinder dig i.
På denne workshop stifter du bekendtskab med Helt Lederskab – en helhedsorienteret tilgang til ledelse og hører om metode, ramme og praksis knyttet til tilgangen.

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger!

Generelt om kurser:

Jeg udbyder kurser af kortere og længere varighed.

Kurser kan designes i samarbejde med kunden, så vi opnår det optimale match mellem kursets indhold og form og virksomhedens strategier og virkelighed.

De fleste kurser kan afholdes in house hos jer eller i mine lokaler på Christianshavn alt efter, hvad der giver bedst mening.

For information om kommende kurser kontakt mig venligst.

Korte kurser:

Kurser af kortere varighed er introducerende, og der kan være særlig fokus på konkrete ”værktøjer” og udvalgte aspekter af den helhedsorienterede tilgang. Kurserne tilrettelægges som en kombination af undervisning og superviseret træning, og der er fokus på vekselvirkningen mellem på den ene side læring og aktiviteter på kursus dagene og på den anden side deltagernes praksis.

Længere kurser:

Kursusforløb, som typisk strækker sig over 1 – 1½ år med fokus på træning af personligt lederskab og beslutningstagning. Deltagerne tilegner sig gradvis en helhedsorienteret tilgang og integrerer den løbende med egen praksis.

Ligesom de kortere kurser er de længerevarende kursusforløb opbygget som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og procesarbejde på kursus dagene og egen træning i praksis i perioderne mellem kursus dagene.

UDTALELSER:

Jeg har oplevet Jesper som en særdeles nærværende, indlevende og vidende person med et mange facetteret verdens- og menneske perspektiv. Hans evne til at skabe kommunikative rum, hvor samtalerne flyder frit derhen, hvor deltagerne i rummet gerne vil tage dem hen, er unik. På basis af få, men velvalgte teorioplæg samt italesætning, evner Jesper at sætte både en intellektuel og en emotionel ramme om det, der foregår i rummet. Jeg har i alle sammenhænge følt mig tryg og tillidsfuld – følt det ufarligt at vise min sårbarhed – både i coaching og i kursus sammenhæng. Jeg har fået etableret et helt nyt og spændende perspektiv på min egen eksistens, mine erfaringer og min fremtid. Jeg vil gerne medgive Jesper mine varmeste anbefalinger til alle, der ønsker at udvikle sig som leder og som menneske.”

/Frank Hallundbæk
Partner i KAR+CO

Lederudvikling

… og meget af det, vi er igennem, bliver siddende i mig i dagene efter, selv om jeg måske ikke engang kan huske detaljerne. Det bliver mere og mere en fornemmelse i maven, som jeg kan bruge når udfordringerne melder sig.”

/Jens H. Pedersen, JHP Audio

… Mit arbejde bliver – hvis jeg ikke er opmærksom på det – meget nemt præget af hektiske planer, præstationer og fremdrift, mens vi hos Jesper arbejder med udvikling på en anderledes, meget mindre liniær måde, så jeg så at sige har flere gear at vælge mellem, og jeg kan få mig selv bedre med i beslutningerne. Det gør mig både gladere og til en bedre leder.

Oplevelsen af, at sidde sammen med andre, der lytter og støtter uden at have nogen som helst “personlige aktier” i hinandens liv, er for mig en super smuk oplevelse, som jeg bliver glad af og fyldes af energi af hver gang.”

/Lasse Bohse
Leder

Det at have et forum til at vende vigtige spørgsmål og få lejlighed til at ”tjekke” sig selv af har været en fantastisk mulighed.

Personligt oplever jeg øget selvtillid i faglige og kollegiale sammenhænge. Har en fornemmelse af at fået skabt ”et rum” imellem impuls og beslutning. Hvilket betyder en større grad at valgfrihed.

Fagligt er jeg begyndt at benytte Teori U som referenceramme i mit faglige virke.

Jeg har opnået en større grad af lederskab omkring det at træffe beslutninger og er blevet meget mere opmærksom på hvordan, jeg træffer beslutninger. Jeg oplever også en større grad af intuitivt kendskab til, hvad der er rigtigt og forkert for mig, samt øget evne til med tillid at være loyal overfor mig selv.

Humoren har været med som en skøn befriende motivationsfaktor.

Jesper er en dygtig inspirator, som formår at påtage sig ansvaret for at lede gruppen samtidig med, at han byder ligeværdigt ind via indsigt og erfaring og personligt nærvær. Han formår at skabe en rolig og nærværende atmosfære.

/Kjeld Hansen
Underviser, Socialpædagog og Psykoterapeut MPF