KORT OM TILGANGEN

“HELT LEDERSKAB”

“Hav dig selv mest muligt med” som leder, selvstændig eller medarbejder!

Livet – herunder arbejdslivet – indebærer en lang række beslutninger. Langt de fleste beslutninger er små dagligdags valg, vi træffer, og så er der lejlighedsvis større beslutninger i spil. Hver eneste beslutning involverer vores personlige lederskab – derfor er det afgørende, at vi ”har os selv så helt og fuldt med” som muligt i forbindelse med lederskab og beslutningstagning.

Tilgangen, som jeg anvender i mit arbejde med lederskab, kalder jeg Helt Lederskab. Det er ikke et koncept men en indfaldsvinkel, som bl.a. er inspireret af Otto Scharmers Teori U, og som kan supplere og inspirere den ledelsesteori og ledelsespraksis, du har med dig. Helt Lederskab tager afsæt i, at mennesker har tre ”indre kompetence centre” til rådighed i forhold til forståelse og håndtering af virkeligheden – herunder udfordringer, vi møder og relationer, vi indgår i.  De tre “centre” er Intellekt, Følelser og Intuition. Af både samfundsmæssige og individuelle årsager ser vi en tiltagende tendens til at overfokusere på intellektet, mens de to øvrige centre og deres funktioner tabes af syne. Centralt i forbindelse med Helt Lederskab er en vedholdende stræben efter, at de tre “kompetence centre” anvendes på balanceret vis. Det fordrer såvel opmærksomhed som træning men afstedkommer til gengæld både øget kvalitet og forøget sundhed i forbindelse med lederskab.

Intellektet rummer bl.a. tankevirksomhed, evnen til verbal formulering og evnen til at forholde sig rationelt. Intellektet er repræsenteret i bestemte dele af hjernen og er kropsligt knyttet til hovedet – a popos udtrykket ”hun har et godt hoved!”.

”Centret” for følelser omfatter udover følelserne også menneskets helt centrale evne til indlevelse. Det følelsesmæssige varetages i bestemte dele af hjernen og er samtidig kropsligt knyttet til brystområdet i form af et neuralt netværk i hjerteregionen. Vi kender alle udtrykket ”at have hjertet med sig”.

Centret for Intuition rummer evnen til at fornemme f.eks. stemninger omkring os og til at kontakte indre viden. Det er som de øvrige centre repræsenteret i hjernen, og er samtidig forbundet til et neuralt netværk i maveområdet – jfr. udtrykket ”mavefornemmelse”.

Jesper Sloth kort om tilgagnen