LEDER COACHING

Lederskab drejer sig grundlæggende om at skabe – at skabe ledelse sammen med andre.

Du tænker måske ofte på ledelse og lederskab som noget, du som leder skal præstere. Lederskab er på mange måder forbundet med præstation. Men overfokuserer vi på det aspekt af ledelse, fodrer vi uro og stress, for kan vi nu leve op til at præstere godt nok/optimalt?!

Vi har brug for at være opmærksomme på, at ledelse ikke primært drejer sig om at præstere men først og fremmest handler om at skabe. Når lederskab udøves, sker det i virkelighedens verden aldrig i et tomrum men i en sammenhæng og i levende udveksling med andre. Du skaber din ledelse og dit lederskab sammen med dem, du kommunikerer med.

Dilemmaer er uløseligt knyttet til lederrollen, og derfor er tvivl et tilbagevendende vilkår for enhver leder. Tvivl er en tilstand, som rummer flere spørgsmål end svar og alene derfor ofte krævende og frustrerende at være i. Men tvivl er også en undervurderet ressource, som udgør en dør til uudnyttet viden, fornyelse og klarhed.

Som coach bidrager jeg med en nysgerrig og lyttende tilgang til, at vi får skabt et tillidsfuldt ”rum”, hvor din tillid til, at du kan gå foran med at skabe ledelse, finder næring, og hvor du finder ressourcerne bag tvivlen.

UDTALELSER:

… med en gruppe på 4 personer. Jeg har oplevet Jesper som en særdeles nærværende, indlevende og vidende person med et meget mangefacetteret verdens- og menneskeperspektiv. Hans evne til at skabe kommunikative rum, hvor samtalerne flyder frit derhen hvor deltagerne i rummet gerne vil tage dem hen, er unik. På basis af få, men velvalgte teorioplæg samt italesætning, evner Jesper at sætte både en intellektuel og en emotionel ramme om det, der foregår i rummet. Jeg har i alle sammenhænge følt mig tryg og tillidsfuld, – følt det ufarligt at vise min sårbarhed og dermed opleve samme fra de øvrige deltagere når vi var i en gruppe. Jeg har i den periode, hvor jeg har mødtes i Jespers regi, individuelt eller i gruppe, fået etableret et helt nyt og spændende perspektiv på min egen eksistens, erfaring og fremtid. Jeg vil gerne medgive Jesper mine varmeste anbefalinger til alle der ønsker at udvikle sig som menneske, leder eller hvad nu den enkelte måtte ønske for sig.”

/Frank Hallundbæk
Partner